basisvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet u voldoen aan deze basisvoorwaarden:

  • De inrichtende macht dient de subsidieaanvraag in.
  • De inrichtende macht moet een rechtspersoon zijn.
  • De aanvrager kan een bewijs van eigendom of zakelijk recht voorleggen dat hem tenminste 30 jaar het genot van het goed verzekert.
  • De aanvrager voldoet aan de geldende rationalisatie- en programmatienormen.
  • Het bouwproject voldoet aan de fysische en financiële normen.
  • Indien vereist, voert een erkende aannemer de werken uit.
  • De opdracht moet worden toegewezen conform de wetgeving overheidsopdrachten.
  • Alle projecten dienen te voldoen aan de geldende energieprestatievereisten.
  • Projecten waarvan de kostprijs minder dan 8 500 euro bedraagt (exclusief btw en algemene onkosten) komen niet in aanmerking voor subsidie. AGION aanziet dergelijke werken als onderhoudswerken en subsidieert deze niet.
  • Werken die reeds uitgevoerd en/of toegewezen zijn komen niet in aanmerking voor subsidie.

Let op: vanaf 1 maart 2024 moet de aanvraag voor een aankoop, nieuwbouw en grote renovatie voldoen aan de bepalingen van het decreet voor open scholen. De infrastructuur moet opengesteld worden voor derden.