capaciteit

Sinds 2010 maakt de Vlaamse Regering specifieke middelen vrij voor extra plaatsen in de basisscholen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze middelen werden elk jaar toegekend op basis van de noden die vanuit de lokale onderwijsverstrekkers werd aangeleverd.

Vanaf 2016 past Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een nieuwe werkwijze toe die overeenstemt met de krachtlijnen van het Masterplan Scholenbouw.
De verdeling van de capaciteitsmiddelen voor het basisonderwijs wordt toegekend voor een periode van 3 jaar. Aan de basis van die verdeling ligt de capaciteitsmonitor schoolinfrastructuur die de vraag- en de aanbodzijde in het leerplichtonderwijs in kaart heeft gebracht. Van 2016 tot en met 2018 kregen deze 15 steden en gemeenten in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijkomende middelen voor extra plaatsen voor kinderen in het basisonderwijs.

Voor 2019, 2020 en 2021 werden 29 steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel geselecteerd  die 18 500 extra plaatsen voorzien in het basis- en secundair onderwijs. Bekijk het overzicht.

Het is de lokale taskforce capaciteit die bepaalt welke capaciteitsprojecten middelen zullen ontvangen. De inrichtende machten van deze projecten kunnen een subsidiedossier indienen bij AGION. Dit kan via de werkwijze van de standaardprocedure gebeuren. Mocht het invullen van het subsidie-aanvraagformulier op basis van het bestaande leerlingenaantal resulteren in een overschrijding van de fysische norm, dan kan u aan AGION tevens een versie van het formulier bezorgen waarin u bij het invullen van de leerlingencijfers meteen rekening houdt met het toekomstige leerlingenaantal.

Voor vragen over subsidiëring van capaciteitsprojecten kan u mailen naar rf@agion.be.

Voor algemene vragen over het thema capaciteit kan u mailen naar het departement Onderwijs.