waarborgbesluit

Het verlenen van waarborg door AGION voor leningen die gebruikt worden voor de financiering van het niet door subsidie gedekte deel van de gesubsidieerde werken, wordt beschreven in een besluit van de Vlaamse regering.