verkeersveiligheid

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft een Werkboek Schoolomgeving, Samen werken aan een duurzame en verkeersveilige schoolomgeving laten ontwikkelen. Dit werkboek geeft een overzicht van goede praktijken in schoolomgevingen en een methodiek, die ook kan worden gebruikt om knelpunten op de schoolroutes op te lossen.

Achteraan het werkboek kan u in een 100-tal fiches inspiratie vinden om concreet werk te maken van een duurzamere en verkeersveiligere schoolomgeving. De fiches zijn in vier groepen gerangschikt:

  • infrastructuurmaatregelen (I-fiches)
  • educatiemogelijkheden (E-fiches)
  • handhavingsinitiatieven (H-fiches)
  • maatregelen voor organisatie en overleg (O-fiches)