binnenluchtkwaliteit

Luchtkwaliteit in schoolgebouwen is van belang voor het comfort en de gezondheid van de leerlingen en leerkrachten. Bovendien heeft een slechte luchtkwaliteit een negatieve invloed op de leerprestaties.

Door strengere energieprestatie-eisen worden de schoolgebouwen meer geïsoleerd en wordt er gestreefd naar een hogere luchtdichtheid, wat het thema binnenmilieu en luchtkwaliteit des te belangrijker maakt. Waar oudere, minder geïsoleerde gebouwen onbewust infiltratie-ventilatie (via ramen en kieren) hadden, is dat in nieuwe gebouwen niet meer zo. Gecontroleerd ventileren en verluchten is een must om het binnenmilieu en de binnenluchtkwaliteit gezond en comfortabel te houden.

Een goede ventilatie is ook een manier om de overdracht van virussen via de lucht te beperken, zeker in druk bezette ruimtes zoals klaslokalen.

Het GRO geeft u via criterium ‘BIN3 Binnenluchtkwaliteit’ een beoordelingsmethodiek om een gezonde binnenlucht te garanderen met voldoende luchtverversing die vrij is van verontreiniging van binnen en buiten.

We geven in deze rubriek een overzicht van de geldende regelgeving voor schoolgebouwen, praktische tips om de luchtkwaliteit in de klassen te verbeteren en informatie over ventilatiesystemen.We schenken ook aandacht aan ventilatie en Covid-19.Meer weten?

BIN3 Binnenluchtkwaliteit in GRO

Gezond binnenmilieu op school

"Schone lucht op school" - Tips en goede praktijken voor gezonde lucht