overschrijding normen

De subsidie voor het bouwproject waar de school recht  op heeft, is afhankelijk van de fysische en de financiële norm. Deze normen zijn opgenomen in het normenbesluit.

Sommige subsidieaanvragen overschrijden die normen. AGION subsidieert die overschrijding niet tenzij de commissie van deskundigen een afwijking toestaat.

Wat is de fysische norm?

De fysische norm is de maximale toegelaten bruto-oppervlakte voor gebouwen en buiteninfrastructuren, bepaald volgens het aantal leerlingen en/of lestijden.

Wat is de financiële norm?

De financiële norm is de maximale toegelaten kostprijs voor een nieuwbouw, een verbouwing en omgevingswerken.

Wat kan u doen als uw project boven de fysische en/of financiële norm ligt?

 • Ofwel neemt u het deel dat de norm overschrijdt voor eigen rekening;
 • Ofwel past u het project aan de normen aan;
 • Ofwel zijn de gegevens die u aan AGION hebt bezorgd niet correct;
 • Ofwel kan u het deel boven de norm motiveren en bezorgt u aan AGION uw aanvraag om af te wijken van de norm. AGION legt deze aanvraag voor aan de commissie van deskundigen.

Wat doet de commissie van deskundigen?

De commissie formuleert adviezen voor:

 • individuele dossiers waarvoor het schoolbestuur vraagt om af te wijken van de normen;
 • alle dossiers volwassenenonderwijs en alle nieuwbouw/uitbreiding (=extra oppervlakte door aankoop, schenking,…) onderwijsinternaten en deeltijds kunstonderwijs;
 • alle nieuwbouw/uitbreiding van praktijklokalen in het secundair onderwijs zonder normen, zoals o.a. serres.

Wanneer kan u een afwijking op de norm indienen?

Bij overschrijding van de fysische norm:

 • als u de subsidieaanvraag invult en de automatische berekening in het aanvraagformulier  aangeeft dat de oppervlakte van uw  project boven de norm ligt;
 • als de brief met het principeakkoord aangeeft dat de oppervlakte van uw project boven de norm ligt. U kunt tot drie maanden na de datum van het principeakkoord een afwijking indienen.

Bij overschrijding van de financiële norm: als de brief met de subsidieberekening op basis van de gunning aangeeft dat de kostprijs van uw project boven de norm ligt. U kunt tot drie maanden na de datum van de brief met de subsidieberekening op basis van de gunning een afwijking indienen.

Bereikt u de financiële norm? Deze werken kunt u er buiten houden.

Welk gevolg heeft het advies van de commissie van deskundigen?

De commissie kan een gunstig, beperkt gunstig of negatief advies geven.

 • Bij gunstig of beperkt gunstig advies van de commissie keurt AGION het deel dat de fysische of financiële norm overschrijdt of het project waarvoor geen normen voorzien zijn volledig of gedeeltelijk goed en zorgt AGION zo nodig voor een herberekening van de subsidie.
 • Bij negatief advies kan AGION het deel dat de normen overschrijdt of het project waarvoor geen normen voorzien zijn niet goedkeuren.

Lees het jaarverslag 2021 van de commissie van deskundigen