de schoolgebouwenmonitor 2008

DSC_0026.JPG

In de loop van 2008 voerde het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) een evaluatie uit over de kwaliteit van de schoolgebouwen in Vlaanderen.

De statistische gegevens werden gebundeld in de Schoolgebouwenmonitor 2008. Deze eerste uitgave geeft een overzicht van de belangrijkste uitgangspunten en resultaten van dit nieuwe beleidsinstrument waarmee AGION, nu en in de toekomst, de effecten van het scholenbouwbeleid in Vlaanderen in kaart wil brengen.

AGION dankt de vele directies die hebben deelgenomen aan de enquête. Een korte samenvatting van het onderzoek is te lezen in het bijgevoegd document.

U kan de volledige Schoolgebouwenmonitor 2008 hier downloaden.