inspiratiebundel Toegankelijkheid

AGION en Enter vzw willen werk maken van meer toegankelijke scholen. Ze stelden immers vast dat bouwheren en ontwerpers vaak nog onvoldoende kennis en ervaring hebben om de principes van integrale toegankelijkheid toe te passen in scholen.  Vanuit die doelstelling kwam de inspiratiebundel ‘Integrale toegankelijkheid van schoolgebouwen’ tot stand.

Deze  inspiratiebundel wil ontwerpers en bouwheren informeren, inspireren en ondersteunen om de toegankelijkheid van de schoolgebouwen voor iedereen te optimaliseren.

De bundel kwam tot stand in nauw overleg met de sector  door plaatsbezoeken, een onlinebevraging, focusgroepen met directies, leerkrachten, GON-coördinatoren en de adviesbureaus  toegankelijkheid.

Het is geen oplijsting van een set te volgen criteria maar opgevat als een werkinstrument. De bundel is opgevat in verschillende delen met zowel achtergrondinformatie en ontwerpaanbevelingen als inspirerende voorbeelden.

Bekijk hier de Inspiratiebundel

Cover Inspiratiebundel toegankelijkheid