onderzoek Brede School

De brede school begint zijn ingang te kennen in het internationale en Vlaamse onderwijslandschap. De vraag naar ruimtelijke vertaling dringt zich dan ook op. We stellen immers vast dat de ruimte waarbinnen organisaties opereren en dingen proberen te verwezenlijken een sterke invloed heeft op de manier waarop ze kunnen werken.

AGION voerde een onderzoek uit naar de ruimtelijke vertaling van de Brede school . Het onderzoek is afgerond, en het onderzoeksrapport is nu beschikbaar onder de titel: In Ruimte naar de Brede School, Onderzoek naar de ruimtelijke vertaling van een pedagogisch en maatschappelijk concept.

Het onderzoek wil een inzicht bieden in een belangrijke randvoorwaarde voor de realisatie van het brede school concept. Het onderzoek vertrekt van de definitie van de brede school in Vlaanderen “Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren die samen werken aan een brede leer- en leefomgeving met als doel maximale ontwikkelingskansen voor álle kinderen en jongeren." Deze definitie is opgemaakt door het Steunpunt Diversiteit en Leren, het vroegere Steunpunt GOK.

AGION stelt zich in dit onderzoek de vraag wat deze aanpak betekent voor de ruimtelijke omgeving, en voor de (school)gebouwen waarin brede scholen zich bevinden. Het rapport is opgedeeld in verschillende delen, en formuleert een antwoord op de belangrijkste onderzoeksvragen.

Deel 1: Brede school in binnen- en buitenland

Welke invullingen van het concept brede school bestaan er, zowel in binnen- als buitenland?

Deel 2: Brede school en ruimte

Wat is de ruimtelijke vertaling van de brede school? Welke modellen bestaan hiervoor? Welke rol spelen gebouwen, ruimtes, relaties tussen plaatsen in het verwezenlijken van de brede school? In welke mate kan architectuur bijdragen tot het stimuleren van samenwerking, participatie en de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren?

Deel 3: Totstandkoming

Wat zijn de aandachtspunten voor de totstandkoming van een brede school op het vlak van gebouwen?

Deel 4: Beheer en exploitatie

Wat zijn de aandachtspunten die voortvloeien uit het brede school concept voor het beheer en de exploitatie van gebouwen?

Deel 5: Voorstellen

Welke voorstellen vloeien hieruit voort om te komen tot een stimulerend beleid?

U kan hier de samenvatting downloaden of het volledige rapport (10MB).