rapportering pilootproject passiefscholen

In 2007 lanceerde de Vlaamse Regering het Pilootproject Passiefscholen.  De Vlaamse Regering wou hiermee anticiperen op de transitie naar zeer energiezuinige schoolgebouwen, en de toen nog in opmaak zijnde verstrengde Europese energieprestatie regelgeving.

Verspreid over alle provincies en onderwijsnetten in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden 19 passiefscholen geselecteerd om deel te nemen aan het pilootproject en passief te bouwen. Deze scholen moesten voldoen aan vier decretaal vastgelegde criteria:

 • een netto energiebehoefte voor verwarming <= 15 kWh/m2.jaar;
 • een netto energiebehoefte voor koeling <= 15 kWh/m2.jaar;
 • een luchtdichtheid (n50-waarde) <= 0,6 h-1 ;
 • een maximaal E-peil van E55. gebouwd. 

Over het pilootproject is gerapporteerd aan de hand van vijf topics:

 • de genomen maatregelen betreffende de energieprestaties en het effect op de werkingsmiddelen;
 • de meerkost per m2 die voortvloeit uit het bouwen volgens de passiefhuisstandaard;
 • de mogelijke meerwaarde van extra maatregelen inzake duurzame energie;
 • het gebruik van duurzame materialen;
 • het effect van de passiefhuisstandaard op de energieboekhouding van betrokken gebouwen en het globale energieverbruik in de betrokken instellingen

Download hier de rapporten:

 • In het eerste tussentijds rapport, Bilan 2015, vindt u een eerste tussentijdse stand van zaken en uitgebreide achtergrondinformatie rond passiefscholen, de beleidscontext, de historiek en het procesverloop van het pilootproject.

  Download het rapport 2015 en de managementsamenvatting
 • Het tweede rapport, Bilan 2016-2017, geeft een overzicht van de resultaten volgens de beschikbare data op 31 augustus 2017.

  Download het rapport 2017 en de managementsamenvatting
 • Het derde rapport, Bilan 2018-2019, geeft een overzicht van de resultaten volgens de beschikbare data op 31 augustus 2019.

  Download het rapport 2018-2019 en de managementsamenvatting
 • In het eindrapport geven we een laatste update van de gegevens die we bij de opvolging van de projecten hebben gedetecteerd.

  Download het eindrapport en de managementsamenvatting