evaluatierapport Scholen van Morgen

De afgelopen jaren leverde het DBFM-programma Scholen van Morgen in heel Vlaanderen en Brussel op korte tijd 161 grote, meestal nieuwe scholenbouwprojecten op. Nu 88% van de 182 voorziene DBFM-projecten zijn opgeleverd is de tijd rijp voor het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) om, in opdracht van de minister van Onderwijs, deze investeringsoperatie te evalueren en tegen het licht te houden.

Het evaluatierapport geeft eerst een beknopte inleiding, stelt de belangrijkste evaluatievragen scherp en beschrijft het globale omgevingskader van de “inhaalbeweging schoolinfrastructuur Vlaanderen”. Vervolgens kan u de concrete omvangrijke onderzoeksresultaten van de uitgevoerde evaluatie-opdracht raadplegen. Ter afsluiting vat het evaluatierapport de belangrijkste bevindingen van deze studie samen en formuleert het de nodige praktische beleidsaanbevelingen en aandachtspunten.

Via een online vragenlijst en persoonlijke interviews peilde AGION i.s.m. een onafhankelijk onderzoeksbureau naar de tevredenheid en kritische succesfactoren bij de scholen.

Uit de bevraging blijkt alvast dat de scholen een grote algemene tevredenheid ervaren over het DBFM-programma en ze hun deelname aan het programma als een meerwaarde zien.

AGION dankt de scholen en alle overige stakeholders die hebben deelgenomen aan de bevraging.

Download het volledige rapport