onderzoek Multifunctionele Onderwijsinfrastructuur

Schoolgebouwen van de toekomst zijn multifunctioneel in gebruik. Demografische ontwikkelingen en de beperkte ruimte in Vlaanderen en Brussel zetten aan tot het effectief delen van schoolinfrastructuur. Schoolgebouwen moeten vlot voor verschillende doeleinden kunnen worden gebruikt, buiten de schooluren, in het weekend en tijdens vakanties. Hoe zetten scholen dit om in de praktijk? AGION onderzocht 14 nieuwe projecten van multifunctionele onderwijsinfrastructuur en formuleert 16 praktische aanbevelingen.

Onze onderwijsinfrastructuur biedt heel wat opportuniteiten om tegemoet te komen aan de vraag naar ruimte en kwalitatieve infrastructuur. De praktijkstudie van AGION beschrijft de stand van zaken in Vlaanderen en de regelgeving die heel veel mogelijk maakt voor multifunctioneel gebruik. Daarnaast belicht de studie huidige initiatieven en praktijkvoorbeelden. Tot slot geeft het rapport aanbevelingen aan alle actoren die betrokken zijn bij scholen of gebruik willen maken van schoolinfrastructuur.

AGION dankt de medewerkers van de multifunctionele projecten die hebben deelgenomen aan de studie.

Download het rapport Multifunctionele Onderwijsinfrastructuur.

Een handige folder ‘Word een multifunctionele school tips en tricks’ bundelt tips en tricks over multifunctionaliteit.