verdere verloop van de aanvraag

AGION creëerde een online opvolgingssysteem voor de huursubsidiedossiers, ‘Renta’. In de loop van 2023 zullen we de applicatie in gebruik nemen. Na selectie van uw aanvraag zal deze applicatie zorgen voor een vlotte administratieve verwerking van alle aanvragen en de kwartaaluitbetalingen. Renta biedt heel wat operationele voordelen en zal u in staat stellen om zelf de goedgekeurde huursubsidiedossier(s) op te volgen en ons in een latere fase de nodige documenten te bezorgen

AGION betaalt de huursubsidie uit per afgelopen kwartaal van het kalenderjaar.

De vermeldde contactpersoon in het aanvraagformulier zal via Renta alle verdere communicatie over het huurdossier ontvangen. 
 

Hoe krijgt u toegang tot Renta?

Renta zal toegankelijk zijn via het e-loket van AGION. Elke school (instelling) zal een aparte toegang hebben tot het e-loket.

De schooldirecteur is lokale beheerder in het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid. Hij kan onder meer toegang geven aan administratief personeel voor toepassingen die de onderwijsadministratie gebruikt. In dit toegangsbeheer zal ook het ‘AGION e-loket externe gebruiker’ worden opgenomen. De directeur zal van ons automatisch het toegangsrecht krijgen en kan deze rechten zelf beheren en aanpassen.

Van zodra we Renta in gebruik nemen, ontvangt u van ons verdere informatie.