tabel financiële norm

Het subsidiabel bedrag is afhankelijk van de maximale financiële norm. Om rekening te houden met de evolutie van de prijzen in de bouwsector worden de financiële normen maandelijks geïndexeerd.

De financiële norm wordt berekend per m² bruto-oppervlakte van de uit te voeren werken, exclusief de kostprijs van de afbraak en de eerste uitrusting en exclusief btw en erelonen. De maximale kostprijs per vierkante meter wordt bepaald op de dag waarop de offertes van het eerste perceel worden geopend.

De financiële normen voor schoolgebouwen en overdekte speelplaats vind je in de onderstaande tabel.

In de tabel vindt u de financiële norm voor:

  • verbouwing minder dan het geïndexeerde bedrag van 125 000 euro
  • schoollokalen die moeten voldoen aan de geldende energieprestatienormen
  • schoollokalen die niet moeten voldoen aan de geldende energieprestatienormen
  • nieuwbouwprojecten die voldoen aan de passiefhuisstandaard. Deze norm is enkel van toepassing op de 19 scholen die deel uitmaken van het pilootproject.
  • overdekte speelplaats

Daarnaast vindt u in de tabel het bedrag per m² bruto-oppervlakte van de eenmalige toelage om het E40-peil of de passiefhuisstandaard (voor geselecteerde projecten) te behalen.

download de volledige tabel