asbestverwijdering

In 2018 heeft de Vlaamse Regering een versneld asbestafbouwbeleid goedgekeurd. Tegen 2040 wil Vlaanderen asbestveilig zijn. Een van de prioritaire doelgroepen die aan bod komen zijn scholen.

Elke school, elk centrum voor leerlingenbegeleiding of elk internaat in Vlaanderen kan een beroep doen op subsidies van de OVAM om asbest in de gebouwen versneld en veilig te verwijderen.

Hiervoor ondertekenden Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege, de OVAM, AGION, de verschillende onderwijskoepels en het Gemeenschapsonderwijs (GO!) begin juli een samenwerkingsovereenkomst.

Lees meer over de ondersteuning op de website van OVAM.