bodemsanering

Op en rond schoolterreinen komt soms een bodemverontreiniging voor. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (de OVAM) en AGION bundelen de krachten om onderwijsinstellingen te begeleiden en te subsidiëren bij bodemonderzoeken en -saneringen.

Het doel: vervuilde schoolterreinen in kaart brengen en scholen administratief, praktisch en financieel ondersteunen bij de bodemonderzoeken en bodemsanering van hun terreinen.

Om de samenwerking verder mogelijk te maken ondertekenden Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts op 23 augustus 2021 het vervolgprotocol voor bodemonderzoek en -sanering bij scholen van het gemeentelijk, provinciaal en vrij onderwijs.

 

Hoe verloopt een bodemtraject?De OVAM staat de scholen bij in het hele bodemtraject. Ze gaan actief op zoek naar scholen die nog een oriënterend bodemonderzoek moeten uitvoeren. Voor die scholen kan de OVAM éénmalig een oriënterend bodemonderzoek uitvoeren en voor 100 % subsidiëren. Is er verder bodemonderzoek nodig? De OVAM contacteert de scholen met de vraag om zich aan te melden in het bodemprotocol voor scholen.Vanaf het stadium van het beschrijvend bodemonderzoek moet de school ook een deel van de kosten dragen. De OVAM biedt een financiering aan van 30 % voor het beschrijvend bodemonderzoek, het bodemsaneringsproject en de bodemsaneringswerken.

AGION financiert daarbovenop het subsidiabel deel van bodemsaneringswerken aan 70 % voor het basisonderwijs en aan 60 % voor de andere niveaus. Alle kosten gemaakt vanaf het beschrijvend bodemonderzoek prefinanciert de OVAM en voert deze uit in haar opdracht.Dossiers met een kostprijs onder 8500 euro (excl. btw) komen niet in aanmerking voor subsidie.Financiële én praktische ondersteuningNaast de financiële ondersteuning zorgt de OVAM ook voor de nodige bestekken, zodat deze bodemonderzoeken en -saneringen vlot kunnen verlopen. Zo kunnen de scholen zich op hun kerntaken richten.Meer informatie