verkorte procedure sanitair

Tolietten met wastafels Vrij Technisch Instituut Veurne fotograaf Sepp van Dun

U kan een beroep doen op de verkorte procedure sanitair voor aanvragen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • een minimale kostprijs van 8.500 euro (excl. btw);
 • enkel voor werken aan het sanitair (toiletten);
 • zowel voor nieuwbouw- als verbouwingswerken;
 • niet voor de aankoop van infrastructuur. Hiervoor bestaat de aankoopprocedure;
 • deze procedure geldt niet voor het gemeentelijk onderwijs;
 • anders dan bij de verkorte procedure, mag de subsidiabele kostprijs per vestigingsplaats hoger liggen dan 125.000 euro (excl. btw).
 • er kan op hetzelfde ogenblik hoogstens één dossier via de verkorte procedure of de verkorte procedure sanitair lopen per vestigingsplaatsnummer. De doorlooptijd van het volgende dossier start vanaf de indiening van de eindafrekening van het lopende dossier;
 • een principeakkoord kan sowieso pas ten vroegste twee jaar na een principeakkoord van een vorig dossier via de verkorte procedure of verkorte procedure sanitair worden verleend.

De goedkeuringsperiode van een verkorte procedure sanitair bedraagt ongeveer vier maanden van zodra het dossier volledig is.

Aanvraagdossier
Gunningsdossier na principeakkoord
Uitvoering van de werken en uitbetaling van de subsidie
Voltooiing van de werken en eindafrekening
 

Hou ook rekening met het volgende:

 • Als de totale kostprijs van de werken in de loop van de procedure de grens van 125 000 euro (geïndexeerd) overschrijdt, dan wordt voor het project de oppervlaktenorm van toepassing. Dit is enkel het geval bij verbouwingswerken. Bij nieuwbouwwerken is de oppervlakte norm steeds van toepassing. 
 • Niet enkel de werken die AGION subsidieert maar ook de aanduiding van de architect of de ontwerper moet gebeuren conform de wetgeving overheidsopdrachten. De wetgeving overheidsopdrachten biedt verschillende mogelijkheden aan een opdrachtgever om een opdrachtnemer te kiezen en leidt niet noodzakelijk tot een beperking van de keuzemogelijkheid.
 • Een dossier via de verkorte procedure sanitair kan enkel worden ingediend voor opdrachten die een afgewerkt geheel vormen, zoals bijvoorbeeld een dossier bestaande uit een perceel algemene bouwwerken, een perceel technieken en een perceel eerste uitrusting. Een dossier met bijvoorbeeld enkel een perceel “ruwbouw” of een perceel “eerste uitrusting” kan niet.

Voor vragen i.v.m. subsidieaanvragen, ontwerpen en gunningen kan u terecht bij mevrouw Sarina De Rijbel, tel. 02 221 05 08 of via sarina.derijbel@agion.be
Voor  vragen i.v.m. betalingen, eindafrekeningen en leningen kan u terecht bij de heer Cedric Servaes, tel. 02 221 05 84 of via cedric.servaes@agion.be