jaarverslag 2017

Dit jaaroverzicht blikt terug op 2017 en enkele lopende projecten en realisaties. In 2017 lag de focus naast, de subsidieverlening via de reguliere financiering en de DBFM-inhaalbeweging, op de verdere uitvoering van het Masterplan Scholenbouw en de klimaatregelen voor het onderwijs uit het Vlaams klimaatpact. 

Het agentschap zet ook vier scholen in de kijker die getuigen over hun schoolbouwproject. Van zes scholen zie je een mooie fotoreportage.

De website vat met verschillende infographics en overzichtskaarten en de inhoud bondig en concreet samen.

De pdf-versie bevat de volledige tekstuele weergave van het jaarverslag 2017.

Raadpleeg het jaarverslag 2017.