jaarverslag 2022

Het jaaroverzicht van 2022 staat online.

Het online jaarverslag bundelt de activiteiten binnen de kerntaken van het agentschap voor het jaar 2022; de subsidieverlening via de reguliere financiering, de verdere uitwerking van het projectspecifiek DBFM-programma, de tweede oproep voor het nieuw DBFM-investeringsprogramma ‘Scholen van Vlaanderen’, de verdere invulling van de klimaat- en energiecomponent voor schoolinfrastructuur en algemene sensibilisering en adviesverlening in het bijzonder rond de relancesteun, de oproep Erfgoed, de opvangcapaciteit voor de opvang van kinderen en jongeren uit Oekraïne …

Meer details over de verschillende activiteiten vindt u terug in de pdf-versie.