jaarverslag 2019

Een online magazine bundelt de activiteiten van het agentschap voor het jaar 2019.

Het magazine is opgebouwd rond de belangrijkste kerntaken van het agentschap; AGION als agentschap, Subsidies 2019 in cijfers, DBFM, Alternatieve financiering, Sensibilisering en adviesverlening , … .

De pdf-versie bevat de volledige tekstuele weergave van het jaarverslag 2019.

Raadpleeg hier het jaarverslag 2019