jaarverslag 2021

Het jaarverslag 2021 van AGION staat online.

Het online jaarverslag biedt beknopt een overzicht van de werkzaamheden van het agentschap in 2021 zoals o.a. de subsidieverlening via de reguliere financiering, de verdere uitwerking van het projectspecifiek DBFM-programma, de eerste oproep voor het nieuw DBFM-investeringsprogramma ‘Scholen van Vlaanderen’, de uitvoering van de ondersteunende klimaatmaatregelen en algemene sensibilisering en adviesverlening in het bijzonder rond speelplaatsen, ventilatie, multifunctionaliteit …

Raadpleeg het jaarverslag 2021.

De pdf-versie bevat de volledige tekstuele weergave van het jaarverslag 2021.