jaarverslag 2018

Als dynamische organisatie werpt AGION graag een terugblik op de realisaties van 2018.

In 2018 werkte AGION aan de verdere uitvoering van het Masterplan Scholenbouw en de klimaatregelen uit het Vlaams klimaatpact. Daarnaast lag de focus op de subsidieverlening via de Reguliere Financiering en de DBFM-inhaalbeweging.

U kan een beknopte versie van het jaarverslag raadplegen in het online magazine.

De pdf-versie bevat de volledige tekstuele weergave van het jaarverslag 2018.